Συνάντηση για την πυρασφάλεια και πυροπροστασία του Τειχίου (18/10/2007)

Ανάγκη διαχείρισης και προστασίας των δασών μας

 

Την Τετάρτη 17-10-07 έγινε η δεύτερη συνάντηση-συζήτηση με θέμα την οργάνωση πυροπροστασίας του Τειχίου .

Παρευρέθηκαν εκτός όλων των μελών της συντονιστικής επιτροπής του www.tihio.gr και οι Λεωνίδας Αδαμόπουλος ,Κώστας Κατέλης , Γιάννης Αντωνόπουλος, Θόδωρος Καραϊνδρος και Δημήτρης Αλεξόπουλος, που σαν ομάδα μέσω του site έχουν ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία για την οργάνωση της πυρασφάλειας στο χωριό.

Το θέμα που αναπτύχθηκε με παρουσίαση ομάδας ειδικών της εταιρείας AMBIO-SILVA NATURA ήταν « ανάγκη διαχείρισης και προστασίας των δασών μας ».

Την εισήγηση έκανε ο κ. Λευτέρης Σταματόπουλος Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, ειδικός σε θέματα αντίστοιχων μελετών στην Ελλάδα .

Μεταξύ άλλων υπογράμμισε:
Οι πρόσφατες μεγάλες καταστροφές των δασών μας το τελευταίο καλοκαίρι ανέδειξαν την ανάγκη διαχείρισης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων μας.

Τα δάση μας καίγονται για τους εξής λόγους :

  1. Έλλειψη ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου στα δάση και στις δασικές μας εκτάσεις
  2. Συγκέντρωση νεκρής μάζας μέσα στα δάση που αποτελούν κυριολεκτικά προσάναμμα σε ενδεχόμενη πυρκαγιά
  3. Έλλειψη συνολικού σχεδίου πυροπροστασίας (μέρος του διαχειριστικού σχεδίου) σε επίπεδο δάσους, δημοτικού διαμερίσματος και δήμου παρά το ότι τα δάση μας θεωρούνται πλήρως διανοιγμένα.
  4. Ελλείψεις σημείων υδροληψίας και ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού κυρίως σε επίπεδο δήμων
  5. Κατάρρευση του μηχανισμού πυροπροστασίας
  6. Κοινωνική αδιαφορία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

Συνεχίζοντας παρουσίασε τις«προστατευτικές παρεμβάσεις» που μπορούν να γίνουν και εστίασε την προσοχή μας στους «στόχους» που πρέπει να έχουν αυτές οι παρεμβάσεις.

Καταλήγοντας αποσαφήνισε τι θα πρέπει να εννοούμε λέγοντας "πυροπροστασία" και "πυρασφάλεια" και έκανε αναφορά σε ένα σύστημα που περιλαμβάνει , τις ενδεδειγμένες εξειδικευμένες δραστηριότητες ύστερα από εκπόνηση μελέτης αλλά και την ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων στους Τειχιώτες ,στα πλαίσια ενός πλάνου ενεργειών ύστερα από την εκπαίδευση μας .

Η αρχή έχει γίνει , οι συναντήσεις θα συνεχιστούν ,άλλο ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα έχει αναδειχθεί όπως το θέμα των σκουπιδιών που όλοι μαζί αντιμετωπίσαμε .

Η παρέμβαση μας στην προστασία του Τειχίου πρέπει να είναι και αυτή τη φορά οργανωμένη ,αποφασιστική και αποτελεσματική .

 

 

Τείχιο Δωρίδος

"Το χωριό μας, οι ρίζες μας και η υπερηφάνεια μας..."