Τακτική Γενική Συνέλευση της "Ενωσης Τειχιωτών" την Κυριακή 17/1/2010 ( 25/12/2009)

ΕΝΩΣΗ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ
Μελισσού 9 Παγκράτι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

και κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνταιόλα τα μέλη της «ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις:

17/1.2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ.,

στην αίθουσα της στέγης μας, Μελίσσου 9 – Παγκράτι, για την Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και για την τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα:

1. Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ.

2. Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων

3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Δεν θα σταλούν ιδιαίτερες προσκλήσεις, αλλά ισχύει η παρούσα.

Γι’ αυτό, παρακαλούμε όλα τα μέλη της «ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ» να παραστούν, ώστε με τις απόψεις τους, τις εποικοδομητικές προτάσεις τους και τη ψήφο τους, να βοηθήσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Επίσης, παρακαλούμε να έχουμε και νέα υποψήφια μέλη, για την ανανέωση του Δ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική έγγραφη δήλωση μέχρι 13.1.2010, ήτοιτρεις μέρες προ των εκλογών, όπως ορίζεται από το άρθρο 20 του Καταστατικού.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή του 2010, έστω και τηνημέρα των εκλογών. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαίωμα ψήφου έχουν και τα έκτακτα μέλη, που είναι αυτά που δεν κατοικούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής, αρκεί να καταβάλουντη συνδρομή τους.

Το Δ.Σ.

θεματολογία - Αρχείο: Πρόσκληση Ένωση Τειχιωτών 2009 2012

Τείχιο Δωρίδος

"Το χωριό μας, οι ρίζες μας και η υπερηφάνεια μας..."