Πηγές και βρύσες

Στο Τείχιο Δωρίδος οι πηγές και οι βρύσες δίνουν ένα ακόμα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο πανέμορφο φυσικό τοπίο.

  • Αλέξω
  • Άμπλας
  • Ζυγομαλά / Πάνω Άμπλας
  • Στάθη
  • Βρύση του Πάυλου
  • Της Αγάπης
  • Πλατανάκι

Τείχιο Δωρίδος

"Το χωριό μας, οι ρίζες μας και η υπερηφάνεια μας..."